STUDENT PLACEMENT                                                          Academic Year:  2016-17                                                      

Sr. No.

Name of student

1

Amit Jingonda Magdum

2

Ankita Rajendra Madabhavi

3

Priyanka Dilip Bhosale

4

Sneha Sunil Thakur

5

Abhishek Singh  Kanyal

6

Ashwini Suresh Mali

7

Neha Latif Mulani

8

Snehal Narayan Kamble

9

Kajal Ram Wadhwani

10

Pradnya Narayan Dattawadkar

11

Anuja Mahadeo Moruskar

12

Neha Ashok Dalavi

13

Nikita Dibakar Padhy

14

Shriya Mahesh Ghanekar

15

Shruti Sunil Patil

16

Madhura Ashok Suryawanshi

17

Asawari Manohar Koli

18

Bhagyashri Dhangonda Naik

19

Asawari Manohar Koli

20

Alfiya Iliyas Sanadi

21

Aparna Manoj Pundhir

22

Gopal Jaychand Ingale

23

Mandar Manoj Vedpathak

24

Nilesh Dilip Jadhav

25

Pooja Balgonda Patil

26

Ruta Yatin Pargaonkar

27

Sachin Ishwara Hegadepatil

28

Samaritan Prabhakar Mohite

29

Shruta Shashank Kumbhar

30

Srushti Sandeep Gandhi

31

Harshad Hari Khandagale

32

Durgesh Deelip Khade

33

Shriniwas Sunil Patil

34

Nikita Chandrakant Patil

35

Nikita Hemant Kurane

36

Samaritan Prabhakar Mohite

37

Ruta Yatin Pargaonkar

38

Samaritan Prabhakar Mohite

39

Durgesh Deelip Khade

40

Shriniwas Sunil Patil

41

Rupali Vasant Chhatre

42

Samaritan Prabhakar Mohite

43

Abhishek Singh  Kanyal

44

Amit Jingonda Magdum

45

Samaritan Prabhakar Mohite

 STUDENT PLACEMENT                                                          Academic Year:  2015-16                                                      

Sr. No.

Name of student

1

Pranav Prafulla Joshi

2

Abhijit Ananda Patil

3

Hema Mahesh Sharma

4

Namrata Suhas Kulkarni

5

Apurva Milind Sakharpe

6

Bhavi Sanjay Hariya

7

Sofiya Riyaj Nadaf

8

Akshay Rajgonda Patil

9

Ankit Rajaram Kumbhar

10

Aishwarya Prafull Sankpal

11

Aishwarya Madan Mirajkar

12

Manasi Milind Kulkarni

13

Gaurav Prakash Diwan

14

Pranali Bibhishan Sable

15

Ayesha Mahamadshafi Attar

16

Ayesha Mahamadshafi Attar

17

Jyoti Sudarshan Kamble